dollarphotoclub_44847129_article7

OBČIANSKE PRÁVO

Rovnako, ako v prípade oblasti Obchodného práva, tak aj v oblasti Občianskeho práva kladie naša advokátska kancelária primárne dôraz na poskytovanie odbornej právnej konzultácie už pri koncepcii jednotlivých zmlúv, ako predpokladu pre úspešný výsledok prípadného budúceho súdneho sporu.

Naša spoločnosť tiež poskytuje odbornú právnu pomoc v prípade zastupovania klientov v oblasti jednotlivých oblastí Občianskeho práva.

V tejto oblasti má naša kancelária široké skúsenosti aj v oblasti zmenkového práva, nakoľko tzv. zmenkový proces predpokladá úplne špecifickú oblasť, pre ktorú je nevyhnutné štúdium a znalosť nielen súvisiacich právnych noriem, ale osobitne aj judikatúry v oblasti zmenkového práva.