TRESTNÉ PRÁVO

Naša advokátska kancelária poskytuje komplexné právne poradenstvo pre obvinených, alebo poškodených v každom zo štádií trestného procesu, pričom v rámci toho považuje za veľmi významné zúčastňovať sa jednotlivých procesných úkonov

PRACOVNÉ PRÁVO

Napriek tomu, že oblasť pracovného práva nepatrí k oblastiam, ktorými sa naša advokátska kancelária zaoberá primárne, v rámci kancelárie máme právnika, ktorý sa zameriava na túto oblasť.

KONKURZ A REŠTRUKTURALIZÁCIA

V oblasti konkurzov a reštrukturalizácii je naša advokátska kancelária pripravená poskytovať komplexné právne zastupovanie správcov v konkurzných konaniach

SPRÁVNE PRÁVO

OBCHODNÉ PRÁVO

Advokátska kancelária Burian & partners s.r.o.  v rámci poskytovania právnej pomoci klientovi v oblasti obchodného práva poskytuje komplexný právny servis od prípravy právnych dokumentov a listín po zastupovanie v sporovom konaní.

OBČIANSKE PRÁVO

Rovnako, ako v prípade oblasti Obchodného práva, tak aj v oblasti Občianskeho práva kladie naša advokátska kancelária primárne dôraz na  poskytovanie odbornej právnej konzultácie už pri koncepcii jednotlivých zmlúv, ako predpokladu pre úspešný výsledok