Profil spoločnosti

Advokátska kancelária Burian & partners s.r.o. je dynamicky rozvíjajúca sa advokátska kancelária, ktorá sa vie dokonale orientovať v slovenskom právnom prostredí a prispôsobovať sa jeho špecifikám. Pri svojej činnosti využíva predovšetkým dlhoročnú prax a skúsenosti JUDr. Martina Buriana, ktorý ako advokát pôsobí od roku 2007. Vo svojej činnosti sa zameral najmä na oblasť trestného práva, obchodného práva, konkurzov a reštrukturalizácií, oblasť občianskeho práva a tiež pôsobil ako správca konkurznej podstaty a reštrukturalizačný správca. Naša advokátska kancelária sídli v centre mesta Žilina vo vlastných priestoroch s možnosťou parkovania pre klientov na vyhradenom parkovisku priamo pri budove, v ktorej sa nachádzajú kancelárie. Základnými princípmi, ktorými sa v našej advokátskej kancelárii riadime, sú absolútna diskrétnosť a individuálny prístup. Významným benefitom našej kancelárie je úzka spolupráca s odbornou inštitúciou, ako je notársky úrad, znalecké ústavy, účtovné a audítorské spoločnosti, či dražobná spoločnosť. V prípade potreby a individuálnych potrieb klientov, s cieľom efektívneho riešenia každej právnej veci, vieme flexibilne vytvárať pracovné tímy v rámci osôb pôsobiacich v advokátskej kancelárii, ale tiež z hľadiska efektivity a logistiky spolupracujeme s mnohými advokátskymi kanceláriami na území Slovenskej republiky, ako aj v zahraničí.

kolektív 1 (1)