sluzba-02

PRACOVNÉ PRÁVO

Napriek tomu, že oblasť pracovného práva nepatrí k oblastiam, ktorými sa naša advokátska kancelária zaoberá primárne, v rámci kancelárie máme právnika, ktorý sa zameriava na túto oblasť. V tejto súvislosti poskytujeme klientovi komplexné právne poradenstvo a právne služby či už je v pozícii zamestnávateľa alebo zamestnanca, najmä formou prípravy  pracovných zmlúv a iných právnych úkonov v súvislosti s pracovným právom (výpovede z pracovného pomeru, okamžité skončenia pracovného pomeru a pod.)