Lawyer in Leesburg FL – Law Offices of Timothy M. Doud LLC

SPRÁVNE PRÁVO

  • zastupovanie klienta vo všetkých konaniach pred správnymi orgánmi (daňové, priestupkové, stavebné atď.),
  • právne poradenstvo vo vybraných oblastiach správneho práva
  • poskytovanie s tým súvisiaceho právneho poradenstva formou konzultácii