trestne-pravo

TRESTNÉ PRÁVO

Naša advokátska kancelária poskytuje komplexné právne poradenstvo pre obvinených, alebo poškodených v každom zo štádií trestného procesu, pričom v rámci toho považuje za veľmi významné zúčastňovať sa jednotlivých procesných úkonov už v prípravnom konaní, nakoľko práve celkový výsledok prípravného konania má relevantný význam pre ďalšie „smerovanie“ trestného procesu, teda či prokuratúra bude navrhovať dohodu o vine a treste, či ju obhajoba bude akceptovať, či a aké budú podávané procesné návrhy v rámci predbežného prejednania obžaloby (resp. preskúmania obžaloby). Práve výsledok, resp. dôkazná situácia v prípravnom konaní, je relevantný predpoklad pre odporučenie ďalšieho postupu procesnej obrany klientovi a efektívnu obhajobu klienta.